Kata Kata

Kata de base
Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Yodan
Heian Godan
Mae Geri
Kata avançés
Tekki Shodan
Tekki Nidan
Tekki Sandan
Bassai Dai
Bassai Sho
Kanku Dai
Kanku Sho
Zen Kutsu
Kata supérieurs
Chinte
Empi
Gankaku
Goju Shiho Dai
Goju Shiho Sho
Hangetsu
Jiin
Jion
Jitte
Meikyo
Niju Shiho
Sochin
Unsu
Wankan
Age Uke
Exécution des kata